Αρχείο Σπηλαίων

Ανατολική Μακεδονία

Νομός Καβάλας

α/α Σπήλαιο Χαρακτηρισμός Βουνό Περιοχή, Θέση Πόλη, Χωριό Μήκος/Βάθος Χαρτογράφηση Διαδίκτυο Εργασία/Μελέτη
1 Βοσκόβρυση (Τσομπάν Σουί) υπόγειο ποτάμι Παγγαίο οροπέδιο Πουλιάνας Μεσορόπη 120μ ΕΣΕ 1985, Πρωτέας 2014 ΕΣΕ, Πρωτέας, ΣΧΟ Καβάλας
2 Αρκουδοσπηλιά οριζόντιο Παγγαίο Γαλυψώ Πρωτέας 2018 Πρωτέας/ΣΧΟ Καβάλας
3 Τρίκορφο 1 μεταλλείο Παγγαίο Τρίκορφο Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 ΣΧΟ Καβάλας Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριή, Γεωλογικό 2017
4 Τρίκορφο 2 μεταλλείο Παγγαίο Τρίκορφο Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 ΣΧΟ Καβάλας Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριή, Γεωλογικό 2017
5 Τρίκορφο 3 μεταλλείο Παγγαίο Τρίκορφο 13μ. Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριή, Γεωλογικό 2017
6 Τρίκορφο 4 μεταλλείο Παγγαίο Τρίκορφο 15μ. Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριή, Γεωλογικό 2017
7 Κόψης μεταλλείο Παγγαίο Τρίκορφο Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριή, Γεωλογικό 2017
8 Ντράνοβα καταβόθρα Παγγαίο Ακροβούνι ΣΧΟ Καβάλας
9 Ακροβουνίου οριζόντιο Παγγαίο λατομείο Ακροβουνίου Ακροβούνι 180/10 Πρωτέας 2017 Πρωτέας/ΣΧΟ Καβάλας
10 Μαυροκορφής μεταλλείο Παγγαίο Δασικό χωριό 120μ. Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριή, Γεωλογικό 2017
11 Λυώμενα μεταλλείο Παγγαίο Δασικό χωριό
12 Φιλίππου μεταλλείο Παγγαίο Δασικό χωριό ΣΧΟ Καβάλας
13 Ασκητότρυπα οριζόντιο Παγγαίο προς Τρίκορφο Νικίσιανη canyoning-caving
14 Βρανόκαστρο οριζόντιο Παγγαίο Παλαιοχώρι ΣΧΟ Καβάλας
15 Κάδμου μεταλλείο Παγγαίο Αγία Τριάδα Χορτοκόπι ΣΧΟ Καβάλας
16 Περιστεριώνας Βραχοσκεπή Παγγαίο Πλατανότοπος ΣΧΟ Καβάλας
17 Πλατανότοπος 2 οριζόντιο Παγγαίο Πλατανότοπος ΣΧΟ Καβάλας
18 Αγία Τριάδα 1 μεταλλείο Παγγαίο Χορτοκόπι 136μ Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό 2017
19 Αγία Τριάδα 2 μεταλλείο Παγγαίο Χορτοκόπι Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό 2017
20 Αγία Τρίαδα 3 μεταλλείο Παγγαίο Χορτοκόπι Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό 2017
21 Αυγό Ι μεταλλείο Παγγαίο κορυφή Αυγό Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό 2017
22 ΑΣ 1 μεταλλείο Παγγαίο Ασημότρυπες 107μ. Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό 2017
23 ΑΣ 2 μεταλλείο Παγγαίο Ασημότρυπες Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό 2017
24 ΑΣ 3 μεταλλείο Παγγαίο Ασημότρυπες Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό 2017
25 ΑΣ 4 μεταλλείο Παγγαίο Ασημότρυπες 20μ. Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό 2017
26 ΑΣ 5 μεταλλείο Παγγαίο Ασημότρυπες Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό 2017
27 ΑΣ 6 μεταλλείο Παγγαίο Ασημότρυπες Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό 2017
28 ΑΣ 7 μεταλλείο Παγγαίο Ασημότρυπες 9μ. Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό 2017
29 ΑΣ 8 μεταλλείο Παγγαίο Ασημότρυπες Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό 2017
30 ΑΣΝ 1 μεταλλείο Παγγαίο Ασημότρυπες Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό 2017
31 ΑΣΝ 2 μεταλλείο Παγγαίο Ασημότρυπες Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό 2017
32 ΑΣΝ 3 μεταλλείο Παγγαίο Ασημότρυπες Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό 2017
33 Νεροστριά 1 μεταλλείο Παγγαίο Νεροστριά 12,2μ. Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό 2017
34 Νέα Φυλή 1 μεταλλείο Παγγαίο Νέα Φυλή Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό 2017
35 Οφρύνιο 1 μεταλλείο Παγγαίο Κόλιακας Οφρύνιο 13μ. Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό 2017
36 Οφρύνιο 2 μεταλλείο Παγγαίο Κόλιακας Οφρύνιο Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό 2017
37 Οφρύνιο 3 μεταλλείο Παγγαίο Κόλιακας Οφρύνιο Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό 2017
38 Κρυονερίου βάραθρο παλιά καβάλα Κρυονέρι 10μ
39 Περιστεριώνας μεταλλείο παλιά καβάλα Κρυονέρι ΣΧΟ Καβάλας
40 Δίδυμο μεταλλείο παλιά καβάλα Κρυονέρι ΣΧΟ Καβάλας
41 Αγίας Ελένης μεταλλείο παλιά καβάλα Ζυγός ΕΣΕ/Πρωτέας/ΣΧΟ Καβάλας
42 Του Μόχθου μεταλλείο παλιά καβάλα Ζυγός
43 Μαύρη Τρύπα μεταλλείο παλιά καβάλα Ζυγός ΣΧΟ Καβάλας
44 Πέρνης μεταλλείο παλιά καβάλα Πέρνη ΣΧΟ Καβάλας
45 Μεταλλείο Π.Καβάλας μεταλλείο Πρωτέας/ΣΧΟ Καβάλας
46 Λεύκης μεταλλείο Λεύκη ΕΣΕ 1966
47 Χαλκερού μεταλλείο Χαλκερό ΣΧΟ Καβάλας
48 Λεκάνης βάραθρο Όρη Λεκάνης Λεκάνη
49 Δύσβατο μεταλλείο Όρη Λεκάνης Δύσβατο
50 Κεχρόκαμπου μεταλλείο Όρη Λεκάνης Κεχρόκαμπος ΣΧΟ Καβάλας
51 Ελαφοχώρι Ι μεταλλείο Όρη Λεκάνης Ελαφοχώρι
52 Ελαφοχώρι ΙΙ μεταλλείο Όρη Λεκάνης Ελαφοχώρι
53 Πολυνερίου οριζόντιο Πολυνέρι
54 Αμυγδαλεώνα οριζόντιο
55 Νερού σπηλιά οριζόντιο Αγίου Αθανασίου
56 Δερβένι βάραθρο Δερβένι Αντιφίλλιποι 40μ ΣΧΟ Καβάλας
57 Δερβένι 2 οριζόντιο Δερβένι Αντιφίλλιποι
58 Φωκιότρυπα ενάλιο Ηρακλείτσα
59 Νυμφών οριζόντιο Σύμβολο Ηρακλείτσα
60 Γιοβάνι Λάκος βάραθρο Σύμβολο 353/144μ Πρωτέας 2014
61 Περιστεριώνας βάραθρο Σύμβολο Κοκκινόχωμα 35μ. ΣΧΟ Καβάλας
62 Κοκκινοχώματος μεταλλείο Σύμβολο Κοκκινόχωμα 206μ Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012
63 Μέσιας-Μέλισσας οριζόντιο Σύμβολο Κουτσικάρι Μέσια-Μυρτόφυτο ΕΣΕ
64 Μικρό Μέσιας οριζόντιο Σύμβολο Αγριάδα Μέσια-Μυρτόφυτο ΕΣΕ
65 Κηπιά οριζόντιο
66 Δρακότρυπα οριζόντιο Παναγία, Θάσος
67 Ατσπάς οριζόντιο Σκάλας Μαριών, Θάσος
68 Σκάλα Ραχωνίου μεταλλείο Θάσος

Νομός Δράμας

α/α Σπήλαιο Χαρακτηρισμός Βουνό Περιοχή, Θέση Πόλη, Χωριό Μήκος/Βάθος Χαρτογράφηση Διαδίκτυο Εργασία/Μελέτη
1 Πηγών Αγγίτη (Μααρά) Υπόγειος Ποταμός Άγιος Παύλος Πηγές 11.000μ 1978-2010 P.Relie, 2010 ΣΠΕΛΕΟ Σπήλαιο Πηγών Αγγίτη Ποταμού (Μααρά) Δράμα 2002-2003/ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο/Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ5σ286/ Δελτίο ΕΣΕ Τ21τ1σ210/ Δελτίο ΕΣΕ Τ21τ1σ535/ Δελτίο ΕΣΕ Τ18τ1-2σ553/
2 Χρήστου Βάραθρο/καταβόθρα Άγιος Παύλος Οχυρό 185/137 Πρωτέας 2017 Πρωτέας
3 Χιονότρυπα Βάραθρο/καταβόθρα Φαλακρό Χιονοδ.κέντρο, 2100μ υψμ 236/111 ΣΟΚ-ΕΣΕ 2013/Πρωτέας 2016 Πρωτέας “Chionotrypa”Ice Cave exploration, mt Falakro
4 Τετράστομο Βάραθρο Κορύλοβος Δράμα 25μ Πρωτέας 2018 Πρωτέας
5 Μεγάλο Κορύλοβου Βάραθρο Κορύλοβος Δράμα 259/108 Πρωτέας 2013-14 Πρωτέας
6 Μικρό Κορύλοβου Βάραθρο Κορύλοβος Δράμα 15 Πρωτέας 2018 Πρωτέας
7 Περιστεριώνας Βάραθρο Όρη Λεκάνης Κύργια 39μ Πρωτέας 2013 proteascave.gr
8 Βαθύσπηλο Βάραθρο Όρη Λεκάνης Κύργια 169/83 Πρωτέας 2018 proteascave.gr
9 Ανώνυμο Βάραθρο Κύργια ΣΧΟ Καβάλας
10 Του κοριτσιού η Τρύπα Βάραθρο Καλλίφυτος Πρωτέας/ΣΧΟ Καβάλας
11 Πηγάδια Ορυχείο Πηγάδια Πρωτέας 2012 proteascave.gr
12 Διάκλαση Δρόμου Οριζόντιο Αγορά Πρωτέας 2012 proteascave.gr
13 Γκιαούρ Ντερέ Οριζόντιο Μενοίκιο Μικρόπολη proteascave.gr
14 Φωλιά του Δράκου οριζόντιο Ποταμοί ΕΣΕ 2004
15 Γκουλιβίτσα Βραχοσκεπή Καλλιθέα
16 Δρυάνοβου
17 Νεράιδας
18 Μεγάλη Καταβόθρα καταβόθρα Νευροκόπι Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ5σ286/
19 Αγίου Μάρκου Οριζόντιο Πετρούσας odysseus
20 Σκαλιστήρι μεταλλείο spilaiologia.blog
21 Πυραμιδοειδούς Βάραθρο 18μ spilaiologia.blog
22 Μικρό Πυραμιδοειδούς Βάραθρο spilaiologia.blog
23 Βώλακα οριζόντιο Βώλακας cave fauna
24 Αγίων Θεοδώρων οριζόντιο Κάτω Νευροκόπι cave fauna
25 Βάλλογκα τεχνητό Γρανίτης cave fauna

Θράκη

Νομός Έβρου

α/α Χαρακτηρισμός Περιοχή, Θέση Μήκος/Βάθος Εργασία/Μελέτη Διαδίκτυο
1 Κουφόβουνο οριζόντιο Βουβά Κουφόβουνο Δελτίο ΕΣΕ Τ10τ5σ27/ ΣΧΟ Καβάλας
2 Κύκλωπα Πολύφημου οριζόντιο Τούμπα Μάκρη Δελτίο ΕΣΕ Τ11τ3-4σ52/ emtgreece
3 Αντρέα οριζόντιο Σάος Ξηροπόταμος Σαμοθράκη canyoning-caving proteascave
4 Λάκκωμα ενάλιο Λάκκωμα Σαμοθράκη Cave fauna
5 Προβατώνας οριζόντιο Προβατώνας Cave fauna
6 Λευκίμμης οριζόντιο Λευκίμμη cave Fauna
7 Καμήλατα οριζόντιο δάσος Δαδιάς Δαδιά Cave fauna
8 Καγιάλι/Ακρόπολη οριζόντιο Διδυμότειχο ΣΧΟ Καβάλας
9 Άγιων Θεωδόρων σπηλαιο-εκκλησία Ζωναίο όρος Δασικό σύμπλεγμα Έβρου Άβας emtgreece

 

Νομός Ροδόπης

α/α Σπήλαιο Χαρακτηρισμός Βουνό Περιοχή, Θέση Πόλη, Χωριό Μήκος/Βάθος Χαρτογράφηση Εργασία/Μελέτη Διαδίκτυο
1 Κύκλωπα Πολύφημου οριζόντιο Ίσμαρος Κουφού Πλάι Μαρώνεια ΕΣΕ 1969 Δελτίο ΕΣΕ Τ4τ2-3σ19/ Δελτίο ΕΣΕ Τ10τ5σ10
2 Ιν Ντερ 1 οριζόντιο Ιν Ντερέ Στρύμη ΕΣΕ, Σπηλ/κές έρευνες στη Ροδόπη
3 Ιν Ντερ 2 οριζόντιο Ιν Ντερέ Στρύμη ΕΣΕ, Σπηλ/κές έρευνες στη Ροδόπη
4 Ιν Ντερ 3 οριζόντιο Ιν Ντερέ Στρύμη ΕΣΕ, Σπηλ/κές έρευνες στη Ροδόπη
5 Σουπατζίν-Ινέ οριζόντιο Τσατάκ Τσαιέ Πατερμά ΕΣΕ 1979 ΕΣΕ, Σπηλ/κές έρευνες στη Ροδόπη
6 Δύμης οριζόντιο

Νομός Ξάνθης

α/α Σπήλαιο Χαρακτηρισμός Βουνό Περιοχή, Θέση Πόλη, Χωριό Μήκος/Βάθος Χαρτογράφηση Εργασία/Μελέτη Διαδίκτυο
1 Δρυάδων οριζόντιο Καρασουόνος Κεφάλι Λιβερά 33μ ΕΣΕ 1972 ΣΧΟ Καβάλας ΕΣΕ
2 Θαλασσινού οριζόντιο στενά Νέστου Τοξότες Cave Fauna
3 Φυλάκι οριζόντιο Άβδηρα Cave Fauna
4 Πάχνη 1 οριζόντιο Πάχνη ΣΧΟ Καβάλας/cave fauna
5 Πάχνη 2 οριζόντιο Πάχνη ΣΧΟ Καβάλας/ cave fauna
6 Μονής Ταξιαρχών οριζόντιο Ρέμα Κόσινος Ξάνθη 50μ ΕΣΕ 1972 ΕΣΕ
7 Κιμμέρια τεχνητό Κιμμέρια Cave Fauna