Προστασία σπηλαίου “Σπήλαιο των νυχτερίδων” στα Πετράλωνα

ΑΠΟ : Σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης ‘’ΠΡΩΤΕΑΣ’’
Βιζυηνού 53Β, Τ.Κ. 54 636, 40 Εκκλησίες
Τηλ. 6948 369189 , 6977171179
www.proteascave.gr /proteascave@gmail.com

ΠΡΟΣ:
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας &
Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος
E-mail: epsbe@culture.gr
Ημερομηνία:19 Μαΐου 2014
Αρ. Πρωτ.:………………….
Σπηλαιολογίας Θεσσαλονίκης «ΠΡΩΤΕΑΣ»
Βιζυηνού 53β, Τ.Κ. 54 636, Σαράντα Εκκλησίες
Τηλ. 6977 171179, 6932 427708
www.proteascave.gr, proteascave@gmail.com
Θέμα: Τοποθέτηση καγκελόπορτας στο σπήλαιο Νυχτερίδων, Πετράλωνα
Στα πλαίσια του σπηλαιολογικού μας σεμιναρίου στο σπήλαιο των Νυχτερίδων στα Πετράλωνα, για μια ακόμη φορά βρήκαμε την εγκληματική καγκελόπορτα που έχει τοποθετηθεί στη μοναδική είσοδο του σπηλαίου.
Η πόρτα αυτή που τοποθετήθηκε για να μην πέφτουν τα ζώα των ντόπιων, περιορίζει την είσοδο και έξοδο των νυχτερίδων που διαμένουν μέσα στο σπήλαιο, με αποτέλεσμα την παρατηρούμενη μείωση του πληθυσμού τους στο εν λόγω σπήλαιο.
Οι νυχτερίδες αποτελούν προστατευόμενο είδος και είδος προς εξαφάνιση που προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας ώστε να αποκατασταθεί η είσοδος του σπηλαίου αλλά και η σχετική ενημέρωση της τοπικής κοινότητας για τη σημασία και αξία των νυχτερίδων στο οικοσύστημα της περιοχής.
Εάν δηλώνεται αδυναμία παρακαλούμε για την ενημέρωση μας ώστε να απευθυνθούμε αλλού και να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή.
Πάντα στη διάθεση σας
          ο Πρόεδρος                                      η Γεν. Γραμματέας
Βασιλονικολός Βαγγέλης                             Κιουρεξίδου Ευγενία

Leave a Reply