15η Πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνάντηση

Στις 29/07/2012 ολοκληρώθηκε η Πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνάντηση στην Εύβοια, οροπέδιο Βρωμονέρα. Η οργάνωση από τον ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και μέλη της Σπηλαιολογίας Θεσσαλονίκης ΠΡΩΤΕΑΣ επισκέφτηκαν οριζόντια σπήλαια και βάραθρα της περιοχής. Γενικότερα η περιοχή της κεντρικής Εύβοιας αποτελεί ένα καρστικό πεδίο γεμάτο με καταβόθρες, διακλάσεις και σπήλαια με βαραθρώδης μορφολογία. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των σπηλαιοεξερευνητών κέρδισαν οι καταβόθρες Παπαλάκκος και Παπασπηλιά αλλά και η καταβόθρα Μανικίων. Οι ‘’ανοιχτοί λογαριασμοί’’ που αφήσαμε με αυτό το πεδίο μας προετοιμάζουν για μία μελλοντική αποστολή και στα υπόλοιπα σπήλαια της περιοχής.
15η Πανελλήνια Συνάντηση Σπηλαιολογίας, Κύμη 2012
Τα μέλη του ΠΡΩΤΕΑ που πήραν μέρος στην 15η Πανελλήνια
ΠΑΠΑΛΑΚΚΟΣ,Κύμη 2012
ΠΑΠΑΛΑΚΚΟΣ, Κύμη 2012
ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ ΜΑΝΙΚΙΩΝ, Κύμη 2012
ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ ΜΑΝΙΚΙΩΝ, Κύμη 2012

Leave a Reply