2012 Τσαπουρνιά με ΕΟΣ Βροντούς

Βάραθρο Τσαπουρνιά, η 1η εξερεύνηση σε μία συνεργασία που συνεχίζεται μεχρί σήμερα..

Leave a Reply