2013 απονομή διπλωμάτων 4o Σεμινάριο Σπηλαιολογίας Α’ Βαθμού

Απονομή διπλωμάτων, 4ου σεμιναρίου στα παλιά γραφελια του συλλόγου

Leave a Reply