Ανατολική Μακεδονία

Νομός Καβάλας

α/α          

Σπήλαιο

Χαρακτηρισμός

Βουνό

Περιοχή Θέση

Πόλη Χωριό

Μήκος/Βάθος

Χαρτογράφηση

Διαδίκτυο

Εργασία/Μελέτη

1 Βοσκόβρυση (Τσομπάν Σουί) υπόγειο ποτάμι Παγγαίο οροπέδιο Πουλιάνας Μεσορόπη 120μ ΕΣΕ 1985, Πρωτέας 2014 ΕΣΕ, canyoning-caving           ΣΧΟ Καβάλας Παρουσίαση Α. Ζάχαρη, 18η πανελλήνια, 2015
2 Αρκουδοσπηλιά οριζόντιο Παγγαίο Γαλυψώ Πρωτέας 2018  Πρωτέας     ΣΧΟ Καβάλας
3 Τρίκορφο 1 μεταλλείο Παγγαίο Τρίκορφο Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 ΣΧΟ Καβάλας Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
4 Τρίκορφο 2 μεταλλείο Παγγαίο Τρίκορφο Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 ΣΧΟ Καβάλας Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
5 Τρίκορφο 3 μεταλλείο Παγγαίο Τρίκορφο 13μ. Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
6 Τρίκορφο 4 μεταλλείο Παγγαίο Τρίκορφο 15μ. Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
7 Κόψης μεταλλείο Παγγαίο Τρίκορφο Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
8 Ντράνοβα καταβόθρα Παγγαίο Ακροβούνι ΣΧΟ Καβάλας
9 Ακροβουνίου οριζόντιο Παγγαίο λατομείο Ακροβουνίου Ακροβούνι 180/10 Πρωτέας 2017 canyoning-caving           ΣΧΟ Καβάλας
10 Μαυροκορφής μεταλλείο Παγγαίο Δασικό χωριό 120μ. Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
11 Λυώμενα μεταλλείο Παγγαίο Δασικό χωριό
12 Φιλίππου μεταλλείο Παγγαίο Δασικό χωριό ΣΧΟ Καβάλας
13 Ασκητότρυπα οριζόντιο Παγγαίο προς Τρίκορφο Νικήσιανη canyoning-caving
14 Βρανόκαστρο οριζόντιο Παγγαίο Παλαιοχώρι ΣΧΟ Καβάλας
15 Κάδμου μεταλλείο Παγγαίο Αγία Τριάδα Χορτοκόπι ΣΧΟ Καβάλας
16 Περιστεριώνας Βραχοσκεπή Παγγαίο Πλατανότοπος ΣΧΟ Καβάλας
17 Πλατανότοπος 2 οριζόντιο Παγγαίο Πλατανότοπος ΣΧΟ Καβάλας
18 Αγία Τριάδα 1 μεταλλείο Παγγαίο Χορτοκόπι 136μ Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο Μ.Βαξεβανόπουλος,
19 Αγία Τριάδα 2 μεταλλείο Παγγαίο Χορτοκόπι Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
20 Αγία Τρίαδα 3 μεταλλείο Παγγαίο Χορτοκόπι Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
21 Αυγό Ι μεταλλείο Παγγαίο κορυφή Αυγό Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
22 ΑΣ 1 μεταλλείο Παγγαίο Ασημότρυπες 107μ. Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
23 ΑΣ 2 μεταλλείο Παγγαίο Ασημότρυπες Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
24 ΑΣ 3 μεταλλείο Παγγαίο Ασημότρυπες Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
25 ΑΣ 4 μεταλλείο Παγγαίο Ασημότρυπες 20μ. Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
26 ΑΣ 5 μεταλλείο Παγγαίο Ασημότρυπες Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
27 ΑΣ 6 μεταλλείο Παγγαίο Ασημότρυπες Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
28 ΑΣ 7 μεταλλείο Παγγαίο Ασημότρυπες 9μ. Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
29 ΑΣ 8 μεταλλείο Παγγαίο Ασημότρυπες Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
30 ΑΣΝ 1 μεταλλείο Παγγαίο Ασημότρυπες Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
31 ΑΣΝ 2 μεταλλείο Παγγαίο Ασημότρυπες Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
32 ΑΣΝ 3 μεταλλείο Παγγαίο Ασημότρυπες Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
33 Νεροστριά 1 μεταλλείο Παγγαίο Νεροστριά 12,2μ. Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
34 Νέα Φυλή 1 μεταλλείο Παγγαίο Νέα Φυλή Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
35 Οφρύνιο 1 μεταλλείο Παγγαίο Κόλιακας Οφρύνιο 13μ. Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
36 Οφρύνιο 2 μεταλλείο Παγγαίο Κόλιακας Οφρύνιο Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
37 Οφρύνιο 3 μεταλλείο Παγγαίο Κόλιακας Οφρύνιο Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος,
38 Κρυονερίου βάραθρο παλιά καβάλα Κρυονέρι 10μ
39 Περιστεριώνας μεταλλείο παλιά καβάλα Κρυονέρι ΣΧΟ Καβάλας
40 Δίδυμο μεταλλείο παλιά καβάλα Κρυονέρι ΣΧΟ Καβάλας
41 Αγίας Ελένης μεταλλείο παλιά καβάλα Ζυγός ΕΣΕ/canyoning-caving/ΣΧΟ Καβάλας
42 Του Μόχθου μεταλλείο παλιά καβάλα Ζυγός
43 Μαύρη Τρύπα μεταλλείο παλιά καβάλα Ζυγός ΣΧΟ Καβάλας
44 Πέρνης μεταλλείο παλιά καβάλα Πέρνη ΣΧΟ Καβάλας
45 Μεταλλείο Π.Καβάλας μεταλλείο canyoning-caving           ΣΧΟ Καβάλας
46 Λεύκης μεταλλείο Λεύκη ΕΣΕ 1966
47 Χαλκερού μεταλλείο Χαλκερό ΣΧΟ Καβάλας
48 Λεκάνης βάραθρο Όρη Λεκάνης Λεκάνη ΣΧΟ Καβάλας
49 Δύσβατο μεταλλείο Όρη Λεκάνης Δύσβατο
50 Κεχρόκαμπου μεταλλείο Όρη Λεκάνης Κεχρόκαμπος ΣΧΟ Καβάλας
51 Ελαφοχώρι Ι μεταλλείο Όρη Λεκάνης Ελαφοχώρι
52 Ελαφοχώρι ΙΙ μεταλλείο Όρη Λεκάνης Ελαφοχώρι
53 Πολυνερίου οριζόντιο Πολυνέρι
54 Αμυγδαλεώνα οριζόντιο
55 Νερού σπηλιά οριζόντιο Αγίου Αθανασίου
56 Δερβένι βάραθρο Δερβένι Αντιφίλλιποι 40μ ΣΧΟ Καβάλας
57 Δερβένι 2 οριζόντιο Δερβένι Αντιφίλλιποι
58 Φωκιότρυπα ενάλιο Ηρακλείτσα
59 Νυμφών οριζόντιο Σύμβολο Ηρακλείτσα odysseus
60 Γιοβάνι Λάκος βάραθρο Σύμβολο 353/144μ Πρωτέας 2014
61 Περιστεριώνας βάραθρο Σύμβολο Κοκκινόχωμα 35μ. canyoning-caving           ΣΧΟ Καβάλας 
62 Κοκκινοχώματος μεταλλείο Σύμβολο Κοκκινόχωμα 206μ Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012
63 Μέσιας-Μέλισσας οριζόντιο Σύμβολο Κουτσικάρι Μέσια-Μυρτόφυτο ΕΣΕ
64 Μικρό Μέσιας οριζόντιο Σύμβολο Αγριάδα Μέσια-Μυρτόφυτο ΕΣΕ
65 Κηπιά οριζόντιο
66 Δρακότρυπα οριζόντιο Παναγία, Θάσος terrabook
67 Ατσπάς οριζόντιο Σκάλας Μαριών   Θάσος terrabook
68 Σκάλα Ραχωνίου μεταλλείο   Θάσος

Νομός Δράμας

α/α                  

Σπήλαιο

Χαρακτηρισμός

Βουνό

Περιοχή Θέση

Πόλη Χωριό

Μήκος Βάθος

Χαρτογράφηση  

Διαδίκτυο

Εργασία/Μελέτη

1 Πηγών Αγγίτη (Μααρά) Υπόγειος Ποταμός Άγιος Παύλος Πηγές 11.000μ 1978-2010 Eris P.Relie      ΣΠΕΛΕΟ 2010
Σπήλαιο Πηγών Αγγίτη Ποταμού (Μααρά) Δράμα 2002-2003/ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο /Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ5σ286/ Δελτίο ΕΣΕ Τ21τ1σ210/ Δελτίο ΕΣΕ Τ21τ1σ535/ Δελτίο ΕΣΕ Τ18τ1-2σ553/ canyoning-caving
ΣΠΕΛΕΟ 2002
2 Χρήστου Βάραθρο/καταβόθρα Άγιος Παύλος Οχυρό 185/137 Πρωτέας 2017 Πρωτέας
3 Χιονότρυπα Βάραθρο/καταβόθρα Φαλακρό Χιονοδ.κέντρο, 2100μ υψμ 236/111 ΣΟΚ-ΕΣΕ 2013/Πρωτέας 2016 Πρωτέας “Chionotrypa” Ice Cave exploration, mt Falakro
4 Τετράστομο Βάραθρο Κορύλοβος Δράμα 25μ Πρωτέας 2018 canyoning-caving
5 Μεγάλο Κορύλοβου Βάραθρο Κορύλοβος Δράμα 259/108 Πρωτέας 2013-14 Πρωτέας
6 Μικρό Κορύλοβου Βάραθρο Κορύλοβος Δράμα 15 Πρωτέας 2018 canyoning-caving
7 Περιστεριώνας Βάραθρο Όρη Λεκάνης Κύργια 39μ Πρωτέας 2013
8 Βαθύσπηλο Βάραθρο Όρη Λεκάνης Κύργια 169/83 Πρωτέας 2018 canyoning-caving
9 Ανώνυμο Βάραθρο Κύργια ΣΧΟ Καβάλας
10 Του κοριτσιού η Τρύπα Βάραθρο Καλλίφυτος Πρωτέας / ΣΧΟ Καβάλας      canyoning-caving
11 Πηγάδια Ορυχείο Πηγάδια Πρωτέας 2012 proteascave
12 Διάκλαση Δρόμου Οριζόντιο Αγορά Πρωτέας 2012 proteascave
13 Γκιαούρ Ντερέ Οριζόντιο Μενοίκιο Μικρόπολη  proteascave                             canyoning-caving
14 Φωλιά του Δράκου οριζόντιο Ποταμοί ΕΣΕ 2004 ΣΧΟ Καβάλας
15 Γκουλιβίτσα Βραχοσκεπή Καλλιθέα
16 Δρυάνοβου
17 Νεράιδας
18 Μεγάλη Καταβόθρα καταβόθρα Νευροκόπι Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ5σ286/
19 Αγίου Μάρκου Οριζόντιο Πετρούσας odysseus
20 Σκαλιστήρι μεταλλείο spilaiologia.blog
21 Πυραμιδοειδούς Βάραθρο 18μ spilaiologia.blog
22 Μικρό Πυραμιδοειδούς Βάραθρο spilaiologia.blog
23 Βώλακα οριζόντιο Βώλακας cave fauna
24 Αγίων Θεοδώρων οριζόντιο Κάτω Νευροκόπι cave fauna
25 Βάλλογκα τεχνητό Γρανίτης cave fauna

Leave a Reply