Ανοιχτό Σεμινάριο Σπηλαιολογίας

Η σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης ΠΡΩΤΕΑΣ θα πραγματοποιήσει Ανοιχτό Σεμινάριο Σπηλαιολογίας, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα σύνολο θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων. Σκοπός είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θεωρητικά μαθήματα, όπως γεωλογία, αρχαιολογία, βιολογία σπηλαίων, τεχνικές χαρτογράφησης και φωτογράφησης, μαθήματα πρώτων βοηθειών, οργάνωση σπηλαιολογικών αποστολών και ορεινή διαβίωση. Παράλληλα, θα πραγματοποιείται εξερεύνηση σπηλαίων και εκμάθηση τεχνικής μονού σχοινιού. Με το πέρας του σεμιναρίου στοχεύουμε στην επαφή των εκπαιδευομένων με τον υπόγειο κόσμο. Δηλώστε τώρα πρόθεση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΡΩΤΕΑ
proteascave@gmail.com και στα τηλέφωνα 6948369189 (Γεώργιος Σωτηριάδης) και 6977171179 (Ευγενία Κιουρεξίδου). Η ενάρξη των σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 19:00 στα γραφεία του συλλόγου μας (Βιζυηνού 53Β, Σαράντα Εκκλησιές), όπου θα λαμβάνουν μέρος και τα θεωρητικά μαθήματα κατά κύριο λόγο τις Τετάρτες. Οι εκδρομές στον υπόγειο κόσμο των σπηλαίων θα πραγματοποιούνται τα Σαβ/κα.
Αφίσα 4ου Σεμιναρίου

Leave a Reply