Μαθήματα σπηλαιοδιάσωσης

Την Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 ξεκινάει στον ΠΡΩΤΕΑ μια σειρά από θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα σπηλαιοδιάσωσης. Θα γίνει μια προσπάθεια να μεταδοθεί στα μέλη του ΠΡΩΤΕΑ (και ελπίζουμε όχι μόνο), η εμπειρία από τη συμμετοχή στο σχολείο της σπηλαιοδιάσωσης στη Ρουμανία (2011) . Σκοπός η κατανόηση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών, των σπηλαιοεξερευνητικών και σπηλαιοδιασωστικών υλικών και η εκμάθηση τεχνικών σπηλαιοδιάσωσης (ισοσταθμισμένο, πολύσπαστο, τυρολέζα, αντίβαρο). Δυστυχώς η απουσία ενός σπηλαιοδιασωστικού φορείου στη Β.Έλλαδα είναι μια πραγματικοτήτα. Η Σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης ΠΡΩΤΕΑΣ είναι αυτονόητο ότι πρέπει να συνεργαστεί με σπηλαιοδιασωστικές ομάδες (ΣΟΕ, Βουλγαρίας) για την πλήρη κατανόηση των τεχνικών αυτών αλλά και για την συνεχή τεχνική κατάρτιση των μελών της. Δυστυχώς ακόμα ο ΠΡΩΤΕΑΣ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει κάποια χορηγία ώστε να προμηθευτεί ένα σπηλαιοδιασωστικό φορείο, παρά τις κρούσεις που έκανε σε διάφορους φορείς. Οποιαδήποτε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη.

Leave a Reply